Termeni&Conditii

Compania care administrează site-ul http://www.Jack-fi.ro, denumit în continuare Jack-fi este SC Audioconcept S.R.L, numită în continuare Audioconcept, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J02/1237/2004 şi având Codul Unic de Inregistrare: RO 16595029.
Persoana fizică sau juridică ce intră în contact cu SC Adioconcept prin intermediul site-ului www.Jack-fi.ro, în ce priveşte informarea sau achiziţia produselor sau serviciilor prezentate şi comercializate de către www.Jack-fi.ro se va numi în continuare client.
Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. Jack-fi.ro îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare.

Confirmarea comenzii

Confirmarea prealabilă automatizată pe care o primeşte Clientul în urma unei comenzi nu înseamnă încheierea contractului cu Clientul.

Aşadar, contractul între Jack-fi şi Client se consideră încheiat şi produce efecte numai în momentul semnării după caz a facturii sau a documentului de livrare (AWB) de către client.
În cazul în care un produs devine temporar indisponibil întrucât furnizorul nu-l poate pune la dispoziţia Jack-fi într-un termen rezonabil, acesta din urmă va anunţa Clientul cu privire la indisponibilitatea produsului, Clientul având opţiunea de a alege între a aştepta ca produsul să redevină disponibil sau să anuleze comanda pentru produsul respectiv.
Pentru produsele care nu se regăsec în stocul uzual al importatorului se percepe un avans de 35% din valoarea comenzii. În cazul în care clientul – persoană fizică sau juridică – refuză produsul / produsele pentru care a plătit avans şi, implicit, refuză plata restului sumei aferente produsului / produselor comandate îşi asumă pierderea avansului şi renunţă la orice pretenţie ulterioară directă sau indirectă la primirea acestuia.

Returnarea produselor

Consumatorul (persoana fizică) are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă (ce presupune livrarea produsului printr-o firmă de curierat), în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acelaşi serviciu de curierat rapid cu care s-a făcut expedierea. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă de la data recepţiei bunului de la curier.
 În cazul în care vânzarea s-a făcut cu interacţiunea directă dintre client sau orice reprezentant împuternicit de acesta şi reprezentanţii Jack-fi, lucru dovedit prin semnarea facturii, contractul încheiat cu clientul nu se consideră Contract la Distanţă şi nu intră sub incidenţa OG 130/2000.
 De la aceasta regulă fac excepţie produsele achiziţionate în sistem de rate cu sau fără dobândă. Din cauza contractelor cu băncile contravaloarea acestora nu poate fi returnată sub formă de bani. Clientul poate opta pentru un alt produs de aceeaşi valoare sau o valoare mai mare achitând diferenţa.

 În conformitate cu prevederile OG 130/2000, modificată prin Legea 51/2003 „în cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator, Jack-fi are obligaţia să ramburseze sumele plătite de Client fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către Clientul persoană fizică.
 Produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit).

Prin excepţie, următoarele categorii de produse nu pot face obiectul denunţării unilaterale în termenul de 10 zile: produsele al căror ambalaj original este incomplet sau a căror etichete au fost deteriorate.
Invocarea necunoaşterii produsului, specificaţiilor produsului sau utilităţii produsului de către client, nu obliga Jack-fi la primirea returnării niciunui produs vândut.
Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca şi nou, ne rezervăm dreptul de solicita o taxă pentru readucerea în stadiul iniţial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferenţa de preţ rezultată din vânzarea produsului ca second-hand sau la opţiunea clientului, îi vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.
Acesta clauză se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziţionării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în O.G. 130/200 art. 2 lit.e.*

Garanţie şi Retur

Toate produsele afişate pe situl www.jack-fi.ro beneficiază de garanţie pe o perioadă expres determinată.

Produsul defect trebuie prezentat pentru a fi reparat împreună cu certificatul de garanţie şi factura aferentă. Clientul înţelege faptul că producătorul/importatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru defectele generate de o terţă parte sau de către Client (furnizor servicii de telefonie, provider internet, furnizor electricitate, deteriorarea produsului la transport sau din lipsa ambalarii corespunzătoare de către Client etc). Defectele cauzate astfel, nu fac obiectul garanţiei;

Produsele defectate din cauza utilizării necorespunzătoare sau a folosirii acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate, sau din cauza intervenţiilor asupra lor de către persoane neautorizate nu fac obiectul garanţiei.

Clientul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a preţului ori rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii şi ale prezentului certificat.

Termenul de garanţie al produsului se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare. Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unitatea autorizată de service;

S.C. Audioconcept SRL prin site-ul www.Jack-fi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia Audioconcept de către reprezentanţii fiecărei mărci. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor sau a design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

Confidenţialitatea datelor personale

Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile cuprinse în formularul de comandă sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate la adresele solicitate de client, informări despre eventualele promoţii, etc.
Audioconcept SRL prin Jack-fi.ro nu oferă, nu vinde şi nu face schimb de adrese e-mail, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane fără acordul dumneavoastră explicit. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

Declinarea responsabilităţii

Audioconcept prin Jack-fi.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site.